CYKLOTRASY
JIZERKY
ČESKÝ RÁJ
PRAHA A OKOLÍ

Na 5 Jizerských rozhleden
Slovanka, Bramberk, Černá studnice, Špičák u Tanvaldu, Královka
Délka trasy: 47 km
Celkové převýšení: 1 300 m
(MTB, Cross)
profil mapa

HRABĚTICE
(Hotel Arnika)
Od Arniky stoupáme po asfaltce po zelené turistické značce na 1. rozhlednu.
SLOVANKA (820 mnm)
Slovanka
Od rozhledny sjíždíme z mírného kopce po červené písčito-kamenitou cestou po Maxovském hřbetu. Po vyjetí z lesa odbočíme vpravo z kopce po neznačené písčito-kamenité cestě. Sjedeme na asfaltku po které pokračujeme vlevo směrem na Horní Maxov.
HORNÍ MAXOV Na křižovatce odbočíme vpravo na zelenou a po asfaltce stpupáme na 2. rozhlednu.
BRAMBERK (787 mnm)
Bramberk
Od rozhledny po červené sjíždíme prudkou písčito-kamenitou cestou do Lučan n. Nisou.
LUČANY n. NISOU Na frekventované asfaltce zatočíme vpravo a pokračujeme po ní (stále po červené asi 500m směrem na Jablonec n. Nisou. Stále po červené odbočíme na úzkou cestu vlevo do kopce a pokračujeme přes kopec do Nové vsi n. Nisou.
NOVÁ VES n. NISOU Pokračujeme stále po červené až do serpentin, kde značku opustíme a dál stoupáme po asfaltce do obce Horní Černá Studnice. Mineme zelenou značku a asi po 500m odbočíme vlevo na modrou a pokračujeme dál po asfaltce vzhůru na 3. rozhlednu.
ČERNÁ STUDNICE (869 mnm)
Černá Studnice
Od rozhledny pokračujeme mírným sjezdem písčito-kamenitou cestou po červené směrem na Tanvald. Vpravo mineme Čertovy skály a odbočíme vlevo na modrou . Asi po 200 m odbočíme vpravo na neznačenou cestu a sjíždíme po úbočí Černostudničního hřbetu souběžně s červenou dál směrem na Tanvald. Spojíme se s červenou a prudkým sjezdem lesem po červené pokračujeme na silnici z Velkých Hamrů do Tanvaldu.
TANVALD Po červené projedeme Tanvaldem a za nádražím odbočíme po zelené na asfaltku, po které stoupáme do Albrechtic v Jizerských horách.
ALBRECHTICE v Jiz. horách Na začátku Albrechtic odbočíme vlevo na modrou , kterou záhy opustíme a po rozbité asfaltce pokračujeme nejprudším stoupáním této trasy na 4. rozhlednu.
ŠPIČÁK u Tanvaldu
(830 mnm)
Špičák
Od rozhledny sjedeme stejnou cestou a odbočíme vlevo směrem na Jiřetín pod Bukovou. Asi po 100 m odbočíme vpravo na zelenou a po kamenité cestě stoupáme na Mariánskou horu. Cesta nás přivede na nefrekventovanou asfaltku, kde opustíme zelenou a pokračujeme po úbočí Mariánské hory na Josefův důl.
JOSEFůV DůL V zadní části Josefova dolu odbočíme vlevo po silnici vzhůru na Hrabětice, projedeme osadu Karlov a na parkovišti v Hraběticích pokračujeme asfaltkou po zelené na 5. rozhlednu.
KRÁLOVKA (858 mnm)
Královka
Z Královky se vrátíme zpět po zelené na parkoviště v Hraběticích, kde odbočíme vpravo a po 500 m stále po zelené dojedeme k hotelu Arnika.

Českým Rájem
Sobotka, Mladějov, Hrubá Skála, Valdštejn, Vyskeř, Sobotka
Délka trasy: 46 km
(MTB, Cross)
mapa

SOBOTKA
Po silnici směr Mladějov
MLADĚJOV V Mladějově dbočíme vlevo po červené a na kraji vesnice pokračujeme po lesní cestě až na hráz Dolského rybníka.
DOLNÍ MLÝN Na křižovatce cest pokračujeme po cyklo-modré .
SLATĚJOV
Trosky
Na křižovatce s krásným výhledem na Trosky odbočíme vlevo po cyklo-bílé (turistická modrá )a vracíme se k rybníkům na Žehrovce. Pozor: od místa, kde se spojíme s červenou je náročný sjezd!
NEBÁKOV Pokračujeme po červené kolem Semínského rybníka. Na silnici odbočíme vpravo a u studánky Prdlavka sjedeme vpravo na cyklo-modrou k rybníku Věžák. Za rybníkem odbočíme vlevo na cyklo-bílou (turistická červená ).
HRUBÁ SKÁLA
Kapela
Na silnici odbočíme vlevo a po cyklo-červené dojedeme k zámku. Asi 300m za zámkem odbočíme ze silnice vpravo na lesní cestu a dál po cyklo-červené pokračujeme lesní cestou s krásnými vyhlídkami na Kapelu.
VALDŠTEJN U hradu se otočíme a stejnou cestou vystoupáme k odbočce na Kopicův statek (vpravo po turistické modré ). Sjíždíme z kopce kolem Kopicova statku, kde princ Bajaja vytrestal loupeživého rytíře a pokračujeme z kopce na silnici, kde odbočíme vlevo na cyklo-zelenou .
KACANOVY V Kacanovech odbočíme vlevo a stoupáme po silnici do Vyskeře.
VYSKEŘ
Vyskeř
Ve Vyskeři odbočíme druhou vlevo a jedeme po silnici směrem na Sobotku. Za Pekařovou bránou odbočíme vlevo na cyklo-modrou a po kilometru sjedeme na písčitou cestu (turistická červená ). Na křižovatce odbočíme vpravo na cyklo-bílou a stoupáme směr Roveň.
ROVEŇ Na hlavní silnici odbočíme vlevo a asi po 200m sjedeme vpravo na turistickou zelenou . V Podhůře přejedeme železniční trať a po krátkém ale nepříjemném stoupání odbočíme ve Stéblovicích vpravo na silnici. Asi po kilometru sjedeme po turistické zelené na panelku z které na první odbočce uhneme vpravo a sjíždíme po polní cestě (ke konci nepříjemně pokryté hrubým štěrkem) do Sobotky.
SOBOTKA